Privatumo politika

Bendra informacija

UAB Tiltų namai (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra viešbučio Tiltų namai esančio Turgaus g. 19, Klaipėdoje valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis viešbučio Tiltų namai interneto svetaine www.adler.lt (iki 2024.05.25 svetainė www.tiltunamai.lt). Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Tiltų namai“

Juridinio asmens kodas: 305704495

Buveinės adresas: Jūratės g. 20, Klaipėda.

Tel. +370 698 80 216

El. paštas: info@adler.lt

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Klaipėdos filiale.

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gauname įvairias būdais:

– jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami rezervacijos formą, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);

– informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);

– tam tikrais atvejai mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

– jūs patys galite patiekti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

– jūs registruojatės mūsų svetainėje

– pasirašote su mumis paslaugų teikimo ar kitokią sutartį

– instaliuojate mūsų programėles

– užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją

– lankotės mūsų viešbutyje

– lankotės viešbutyje vykstančiuose renginiuose

– dalyvaujate apklausose

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

– lankotės viešbutyje (per vaizdo stebėjimą kamerų pagalba, ar sensorių, kurie sujungiami su mobiliomis technologijomis pagalba)

– pateikiate užklausas per rezervacijos sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras)

– naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau)

– darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių kelionių organizatorių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

– Informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas (pateikiama sutartyse, registracijos formoje)

– Informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose

– Informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums

– Informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius

– Informaciją, reikalingą nustatyti jūsų amžių ir tapatybę

– Informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

– Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, tapatybės dokumento informacija (išdavusi valstybė, numeris, pilietybė, veido atvaizdas), atvykimo ir išvykimo datos, mokėjimo metodas, parašas, vaikų skaičius, grupės kodas, Travel industry ID, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas ar elektroninis paštas rezervacijos patvirtinimui atsiųsti

– Apsilankymų mūsų viešbutyje dažnumas

– Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

– informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

– jūsų pomėgiai

– jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, šalis iš kurios atvykstate, atvykimo ir išvykimo data, specialūs poreikiai ir pomėgiai

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio rezervavimo sistema.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

– Apgyvendinimo, maitinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimas

– Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu

– Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas, kiek tai leidžia įstatymai)

– Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas

– Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje

– Kitais būdais su jūsų sutikimu

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@adler.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

– Teisės aktų reikalavimų vykdymas

– Sutarties su jumis vykdymas

– Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni

– Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje. 

Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);Ši teisė reiškia: – Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,- Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą- Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą- Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės- Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą- Informaciją ar taikomas profiliavimas- Duomenų saugojimo laiko pateikimą Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);Taikoma, jeigu: – mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti- duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate- duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni- informacija gauta neteisėtu būdu
Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.: – jei jūs ginčijate informacijos tikslumą- jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu- mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta- informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.
Teisė į duomenų perkėlimąŠi teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.www.ada.lt

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. 

PavadinimasLaikotarpis Tikslas
_ga2 metaiNaudojama Google analitics atskirti vartotojams
_gat1 minutėValdyti užsakymų/ vartotojų kiekį
_gat_gtat_UA1 minutėValdyti užsakymų/vartotojų kiekį
_gid24 valandosNaudojama atskirti vartotojams
October_session120 minučiųNaudojama prisijungimo prie tinklalapio turinio valdymos sistemos valdymui

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB “Tiltų namai”, Jūratės g. 20, Klaipėda

Telefonu: +370 698 80 216

El. Paštu: info@adler.lt 

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas  2021 10 01.